ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดเครื่องนอน สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

สเกิ้ตเตียง

 
  ผ้าสเกิ้ตเตียง
     สเกิ้ตเตียง จีบตามรอบตัว 4” ทบ 2”
     จีบทวิชหัวมุม ด้านข้างตรงกลาง 1 จีบ